Wie, wat, waar?

Wie

Wij zijn woongroep In de Buurt. Een groep enthousiaste buurtgenoten, bestaande uit dertien volwassenen en elf kinderen. We wonen verspreid over de flats 70, 80 en 90 in Nijenheim.

Wat

We willen graag een ‘goede buur’ zijn. We zetten ons in om ontmoeting in de wijk te organiseren. Hiermee hopen we dat mensen elkaar leren kennen en zich verbonden voelen. We willen als groep een bijdrage leveren aan een schone, prettige woonplek.

Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld koffieavonden, SamenSoepen, vrouwenactiviteiten, kinderactiviteiten in de vakantie en Burendag. We proberen activiteiten voor verschillende leeftijden te organiseren.

Onze visie is in het kort: Woongroep ‘In de buurt’ wil een plek zijn waar mensen zich welkom en gezien voelen, een plek zijn waar we ons inzetten voor een mooie en schone buurt en een plek zijn die mensen inspireert om hun eigen talenten in te gaan zetten voor een ander en de maatschappij.

Waar

Om activiteiten te organiseren hebben we een buurthuis ingericht, dit is het IndeBuurt huis. Dit buurthuis bevindt zich aan de straat in flat 80 (huisnummer: 8002). Dit is een plek waar alle bewoners van de flats welkom zijn.