Wie, wat, waar?

Wie

Wij zijn woongroep In de Buurt. Een groep enthousiaste buurtgenoten bestaand uit twaalf volwassenen en zes kinderen. We wonen verspreid over de flats 70, 80 en 90 in Nijenheim.

Wat

We willen graag een ‘goede buur’ zijn. We zetten ons in om ontmoeting in de wijk te organiseren. Hiermee hopen we dat mensen elkaar leren kennen en zich verbonden voelen. We willen als groep een bijdrage leveren aan een schone, prettige woonplek.

Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld koffieavonden, SamenSoepen, huiswerkklas, kinderactiviteiten in de vakantie en Burendag. We proberen activiteiten voor verschillende leeftijden te organiseren.

Waar

Om activiteiten te organiseren hebben we een buurthuis ingericht, dit is het IndeBuurt huis. Dit buurthuis bevindt zich aan de straat in flat 80 (huisnummer: 8002). Dit is een plek waar alle bewoners van de flats welkom zijn.